Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn và vệ sinh lao động

An toàn lao động và vệ sinh lao động là nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động. Đối với các gia đình có người làm giúp việc phải đảm bảo được chỗ ăn ở cho người giúp việc hợp lí, tạo điều kiện làm việc thoải mái cho người giúp việc. Ngược lại, giúp việc trong gia đình cũng phải làm việc cẩn thận, chịu khó, nhà cửa luôn sạch sẽ, hoàn thành tốt mọi công việc của mình.

Ngày nay, cuộc sống ngày càng bận rộn, việc các gia đình cần đến sự giúp đỡ của người giúp việc là rất cần thiết. Vậy để tìm được người giúp việc tốt nhất ở đâu? Các bạn tham khảo mọi thông tin tại đây nhé: giupviechongdoan.com

Người giúp việc gia đình
Người giúp việc gia đình

Hôm nay, cùng với timviectimnguoi.com chia sẻ bài viết dưới đây vềnghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn và vệ sinh lao động.

Điều 138. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

1. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường;

Xem thêm: Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

b) Bảo đảm các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nhà xưởng đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đã được công bố, áp dụng;

c) Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ sở để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động;

d) Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng;

đ) Phải có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc;

e) Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Xem thêm: Luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc

2. Người lao động có nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;

b) Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc;

c) Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.

Nguồn: Trích từ Bộ Luật Lao động