Luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc

An toàn lao động tại nơi làm việc là trên hết, ở đâu cũng cần phải thực hiện điều này một cách tốt nhất. Trong khi làm việc, chúng ta cần tập trung để tránh những sai xót và trường hợp không may xảy ra.

Hiện nay, có không ít các gia đình thuê người giúp việc gia đình vì quá bận rộn. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng không nhận được sự hài lòng về người giúp việc. Có đôi khi người giúp việc không tập trung cho công việc, đang nấu ăn mà tranh thủ vừa làm vừa xem điện thoại chẳng hạn. Như vậy rất dễ quên công việc chính rồi để hỏng món ăn hay có thể xảy ra trường hợp nghiêm trọng hơn như hỏng đồ dùng hay hỏa hoạn… Vì thế, bạn đã được làm việc tại một nơi an toàn và mọi thứ đều được đảm bảo thì cần phải chú ý, thực hiện cho tốt hơn.

Khi đến với Trung tâm giúp việc Hồng Doan, các cô giúp việc đi làm sẽ được trang bị những kiến thức đầy đủ để đi làm việc hiệu quả nhất.  Để biết thêm thông tin về trung tâm người giúp việc, các bạn xem thông tin tại đây: http://giupviechongdoan.com

Làm việc cần tập trung cho hiệu quả công việc
Làm việc cần tập trung cho hiệu quả công việc

Cùng với timviectimnguoi.com tìm hiểu về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo Bộ Luật Lao động trong bài viết này:

Điều 137. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

  1. Khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường.
  2. Khi sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật tư, năng lượng, điện, hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới phải được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đã công bố, áp dụng.

Điều 133. Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 134. Chính sách của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  1. Nhà nước đầu tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân.
  2. Khuyến khích phát triển các dịch vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 135. Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động

  1. Chính phủ quyết định Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Điều 136. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  2. Người sử dụng lao động căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn lao động, vệ sinh lao động để xây dựng nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc.

Nguồn: Trích từ Bộ Luật Lao động