Giúp việc chuyên nghiệp

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày nay mọi công việc đều gắn với trách nhiệm rất cao. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện việc làm cho người làm, ngược lại người lao động có trách nhiệm hoàn thành tốt công…

Điều kiện làm việc tốt và thuận tiện

Những quy định về tai nạn lao động

Công việc gì cũng có thể xảy ra tai nạn trong quá trình làm việc. Tuy nhiên mức độ nghiêm  trọng khác nhau tùy theo tính chất của mỗi công việc. Đối với công việc đi làm giúp việc gia…

Làm việc cần tập trung cho hiệu quả công việc

Luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc

An toàn lao động tại nơi làm việc là trên hết, ở đâu cũng cần phải thực hiện điều này một cách tốt nhất. Trong khi làm việc, chúng ta cần tập trung để tránh những sai xót và trường…