Người giúp việc gia đình

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn và vệ sinh lao động

An toàn lao động và vệ sinh lao động là nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động. Đối với các gia đình có người làm giúp việc phải đảm bảo được chỗ ăn ở…