Người giúp việc gia đình

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn và vệ sinh lao động

An toàn lao động và vệ sinh lao động là nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động. Đối với các gia đình có người làm giúp việc phải đảm bảo được chỗ ăn ở…

Làm việc cần tập trung cho hiệu quả công việc

Luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc

An toàn lao động tại nơi làm việc là trên hết, ở đâu cũng cần phải thực hiện điều này một cách tốt nhất. Trong khi làm việc, chúng ta cần tập trung để tránh những sai xót và trường…