Ban hành luật cấm ngược đãi, xúc phạm danh dự người giúp việc

Nghề giúp việc cũng như bao nghề khác cần được tôn trọng và hưởng quyền lợi như các nghề khác, gần đây pháp luật đã công nhận nghề giúp việc gia đình là một nghề chính thức trong luật lao động xã hội . Quyền lợi của người lao động làm nghề giúp việc nhà phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động .

 

Ban hành luật cấm ngược đãi, xúc phạm danh dự người giúp việc
Ban hành luật cấm ngược đãi, xúc phạm danh dự người giúp việc

Trong đó quy định người lao động làm nghề giúp việc phải đủ từ 18 tuổi trở nên , đối với người lao động từ 15-18 tuổi phải có văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện có thể là cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hợp pháp .

Nếu hai bên đã thỏa thuận được mức lương của giúp việc thì trong thời gian thử việc mức lươngngười giúp việc sẽ nhận được là 85% mức lương đã thỏa thuận nếu chưa thỏa thuận được thì mức lương thử việc sẽ bằng 85% mức lương tối thiểu do vùng quy định bởi chinh phủ.

Quy định về việc sử dụng lao động là người giúp việc cũng quy định nghiêm cấm các hành vi ngược đãi, xúc phạm danh dự nhân phẩm , quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, giữ bản chính giấy tờ tùy thân, tiết lộ thông tin cá nhân, tự ý lục soát đồ đạc các nhân, phạt tiền, cắt lương tùy tiện hay sử dụng người lao động vào những công việc khác không có trong hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của người giúp việc

Chi tiết được quy định cụ thể trong nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ về lao động là người giúp việc trong gia đình.

Xem thêm : Khi osin trở thành gián điệp : https://timviectimnguoi.com/cam-nang-gia-dinh/khi-osin-tro-thanh-gian-diep/