Công việc của nhân viên thủ kho

Người ta hay nói: “Giàu thủ kho, no nhà bếp” câu nói này liệu có đúng trong thời đại hiện nay. Vậy Thủ kho là gì?

Thủ kho có vai trò rất quan trọng như người quản gia giữ tay hòm chìa khóa trong công ty. Tất cả hàng trong kho từ lúc chuyển hàng vào kho cho đến lúc xuất hàng ra phải đảm bảo đầy đủ khớp với chứng từ xuất nhập. Luôn nắm bắt thống kê chính xác số lượng hàng tồn kho trong từng lô hàng ở thời gian cụ thể…Thủ kho là người kiểm soát những thay đổi về số lượng và chất lượng của hàng trong kho. Tuy cùng quản lý về con số nhưng nhiệm vụ lao động của một người thủ kho không liên quan tới kế toán.

Tưởng chừng như hết sức đơn giản nhưng nếu không nắm bắt số liệu kịp thời, cẩu thả chỉ một chút sơ xảy sẽ làm rối tung cả Công ty ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, chi trong công ty. Vậy muốn trở thành một người thủ kho xuất sắc thì bạn không chỉ cần có kinh nghiệm mà khi bước vào nghề này bạn cũng cần trang bị cho mình những kiến thức tối thiểu sau đây:

Quy định bổ nhiệm nhân viên thủ kho

Mô tả công việc của nhân viên thủ kho

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định.

Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.

Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn

Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu.

Nếu số lượng hàng hóa xuất / nhập biến động, phải đề xuất Giám Đốc thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.

Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng đối với các đơn hàng cần nhập, bảo hộ lao động, dụng cụ cá nhân…

Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.

Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng.
Sắp xếp hàng hóa trong kho

Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.

Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ…

Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.

Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước FIFO (First In First Out)

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ,gỉ , mối mọt…

Thực hiện chức năng báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất.

Mong các bạn đã, đang muốn gắn bó với công việc thủ kho trang bị cho mình đầy đủ kỹ năng kinh nghiệm được cấp trên tin tưởng tuyệt đối, để hoàn thành tốt nhất công việc được giao nhé!