Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày nay mọi công việc đều gắn với trách nhiệm rất cao. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện việc làm cho người làm, ngược lại người lao động có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc của mình.

Đến với trung tâm giúp việc Hồng Doan, các bạn hoàn toàn tin cậy với công việc ở đây. Người đi làm giúp việc sẽ được lựa chọn công việc phù hợp với sở thích và khả năng làm tốt nhất cho mình. Chi tiết xem tại: http://giupviechongdoan.com

Giúp việc chuyên nghiệp
Giúp việc chuyên nghiệp

Hôm nay, cùng với timviectimnguoi.com tìm hiểu về trách nhiệm của người sử dụng lao động như thế nào nhé.

Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.
  2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.
  3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.

Xem thêm: Luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.
  2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

Xem thêm: Những quy định về tai nạn lao động

  1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 146. Các hành vi bị cấm trong an toàn lao động, vệ sinh lao động

  1. Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật.
  2. Che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nguồn: Trích từ Bộ Luật Lao động

Nếu bạn đang ở ngay Hà Nội, hãy tìm hiểu ngay công việc này tại đây nhé: http://giupviechongdoan.com/dich-vu-giup-viec/dich-vu-giup-viec-nha-tai-ha-noi/. Hi vọng bạn sẽ tìm được công việc phù hợp với mình.